C.A.R.

Reglementari

Casele de ajutor reciproc membre ale FEDCAR isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor regulamente proprii:

 • - Regulamentul de organizare si functionare
 • - Regulamentul intern
 • - Setul de politici si proceduri:
    •  - politica fondului social
    •  - politica imprumuturilor
    •  - politica de delincventa (restanta) si recuperare
    •  - politica de ajustaril pentru imprumuturi neperformante
    •  - politica de capital
    •  - politica activelor fixe si activelor neproductive
    •  - politica de investitii financiare si nefinanciare.
    •  - Politica de securitate generala si a informatiilor
    •  - Regulamentul de casierie