Indicatorii PEARLS

Din 1990, Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit (WOCCU) foloseste un set de indicatori financiari denumit "PERLAS" sau "PEARLS" (marca inregistrata). Este un sistem integrat de indicatori de monitorizare si avertizare timpurie a activitatii financiare a Caselor de Ajutor reciproc. FEDCAR, ca membru in WOCCU, are dreptul sa foloseasca acest set de indicatori.

Fiecare litera a cuvantului PERLAS masoara domenii cheie ale operatiunilor in uniuni de credit: Protectia, Eficienta structurii financiare, Rata de venituri si costuri, Lichiditatea, Activele si calitatea lor si Semnele de crestere.

Folosirea sistemului de evaluare PERLAS are urmatoarele avantaje:
  • Utilizarea formulelor si a indicatorilor financiari standardizati elimina criteriile diverse utilizate de catre uniunile de credit in evaluarea operatiunilor lor.
  • Creeaza un limbaj financiar comun.
  • Imbunatateste comunicarea, ceea ce permite o mai buna intelegere a conceptelor de baza, impreuna cu o angajare in atingerea unei uniformitati a calitatii si a intaririi fiecarei institutii, prin imbunatatirea domeniilor operationale deficitare.
  • Intocmirea de clasamente comparative intre uniunile de credit, prin utilizarea combinata a sistemului standardizat de contabilitate si a indicatorilor de performanta PERLAS genereaza un tip nou de informatie; inainte, compararea a doua uniuni de credit era imposibila datorita diverselor criterii si formulare de raportare existente. Standardizarea informatiei financiare elimina diversitatea si ofera o unealta eficienta si efectiva de comparare a performantelor institutiilor, la scara nationala.
  • Obiectivitatea comparatiilor, care este data de faptul ca in acdrul comparatiilor nu sunt inclusi indicatori calitativi sau subiectivi. Aceasta este o diferenta fata de sistemul CAMEL, care ofera echipei manageriale o clasificare numerica bazata pe judecata subiectiva si generala a examinatorului. Prin evitarea evaluarilor subiective, este posibila prezentarea de rapoarte obiective catre uniunile de credit, rapoarte care sunt bazate pe informatiile financiare extrase din bilanturile institutiilor.
  • Obiectivitatea sistemului permite discutarea deschisa a problemelor cu Consiliile Directoare si cu echipele manageriale. Nu se mai pierde timp cu dezbaterea diferitelor puncte de vedere, iar conducerea se poate concentra pe cautarea solutiilor la problemele financiare care afecteaza institutia.
  • Pe langa utilitatea sa ca unealta de management, sistemul PERLAS ofera cadrul unei supravegheri unitare. Institutiile de supraveghere pot folosi indicatorii financiari generati de PERLAS pentru a conduce analize trimestriale sau lunare ale tuturor domeniilor cheie ale activitatii unei uniuni de credit.
  • Aceste evaluari sunt foarte importante pentru observarea tendintelor si pentru detectarea ariilor deficitare de operare la organizatiile afiliate. Prin standardizarea indicatorilor financiari cheie, toate partile interesate urmaresc acelasi lucru: ceea ce este important pentru cel care examineaza, este important si pentru managerul uniunii de credit.


Introducerea sistemului de evaluare PERLAS poate schimba rolul inspectorilor de la institutia de supraveghere in acela de a verifica informatiile financiare folosite la calcularea indicatorilor. Daca se gasesc erori, acestea sunt relativ usor de corectat si deseori ofera echipei manageriale posibilitatea de a face o analiza a operatiunilor institutiei.


SISTEMUL DE INDICATORI "PERLAS"

ARIA

PERLAS

DESCRIERE

P= PROTECTIE

P1 = 100%

Ajustari pt. pierderi din imprumuturi/Imprumuturi restante >12 luni

P2 = 35%

Ajustari nete/ imprumuturi restante intre 1 - 12 luni

P3 = Da/Nu

Stingerea completa a imprumuturilor restante >12 luni

P4 = Minim

Stingeri de imprumuturi restante/Total portofoliul de imprumuturi

P5 = >75%

Recuperari acumulate de imprumuturi stinse/Stingeri acumulate de imprumuturi

P6 = 110%

Solvabilitate

P7

Ajustari pentru pierderi din investitii / Investitii nereglementate

E = STRUCTURA FINANCIARA EFICIENTA

E1 = Intre 70-80%

Soldul net al imprumuturilor/Total active

E2 =Max. 20%

Investitii lichide/Total active

E3 = Max. 10%

Investitii financiare/Total active

E4 = 0%

Investitii nefinanciare/Total active

E5 = Intre 70-80%

Fondul social al membrilor/Total active

E6 = Max. 5%

Imprumuturi externe (fonduri imprumutate)/Total active

E7 = Max.20%

Capital social al membrilor/Total active

E8 = Min 10%

Capital propriu/Total active

E9 = Min 10%

Capital propriu net/Total active

A = ACTIVE si CALITATEA ACTIVELOR

A1 = <5%

Total imprumuturi restante (delincvente)/Total portofoliul de imprumuturi

A2 = <5%

Active neproductive/Total active

A3 = >100%

(Fonduri nete cu costuri zero)*/Active neproductive

R = RATELE DE VENITURI si COSTURI

R1 = Dobanda la imprumuturi catre membri

Venitul net din imprumuturi/Portofoliul mediu net de imprumuturi

R2 =Dobanda pietei

Venitul din investitii lichide/Media activelor circulante

R3 = Dobanda pietei

Venitul din investitii financiare/Media investitiilor financiare

R4 = >R1

Venitul din investitii nefinanciare/ Media investitiilor nefinanciare

R5 = Dobanda pietei

Cost financiar: Dobanda la fondul social/Media fondului social al membrilor

R6 = <R5

Cost financiar: Dobanda la fonduri imprumutate (credit extern)/Media fondurilor imprumutate (credit extern)

R7 = >R5

Cost financiar: Dobanda la cap.social /Media capitalului social al membrilor

R8 = Suficienta pentru acoperirea lui R9,R10, si pentru cresterea capitalului

Marja bruta/Media total active

R9 = 3% - 10%

Cheltuieli operationale/Media total active

R10 = suficienta pentru pierderile estimate

Provizioane pentru active cu risc/Media activelor

R11 = Suma necesara

Venituri sau cheltuieli ocazionale/Media activelor

R12 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E9

Venit net/Media activelor

L = LICHIDITATE

L1 = Min 16%

Active lichide productive si neproductive- Datorii pe termen scurt/Total fond social al membrilor

L2 = 10%

Rezerve de lichiditati/Total fond social

L3 = <1%

Active lichide neproductive/Total active

S = SEMNE ALE CRESTERII

S1 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E1

Cresterea imprumuturilor nete

S2 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E2

Cresterea investitiilor lichide

S3 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E3

Cresterea investitiilor financiare

S4 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E4

Cresterea investitiilor nefinanciare

S5 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E5

Cresterea fondurilor sociale ale membrilor

S6 = <5%

Cresterea fondurilor imprumutate (credit extern)

S7 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E7

Cresterea capitalului social al membrilor

S8 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E8

Cresterea capitalului institutional

S9 = Suficient pentru atingerea obiectivului din E9

Cresterea capitalului institutional net

S10 = Minim 5%

Cresterea numarului de membri

S11= Mai mare decat inflatia

Cresterea activelor totaleLPAT (Loan Portofolio Analisys Tool)

Este un instrument legat de sistemul de indicatori PERLAS, cu ajutorul caruia se tine evidenta la zi a imprumuturilor neperformante. Se pot edita rapoarte zilnice, sau la orice perioada dorita, asa incat sa se poata urmari, atat situatia rauplatnicilor, cat si nivelul necesar al ajustarilor pentru sumele restante.

Business plan (Plan de afaceri)

Este un alt instrument financiar, integrat sistemului de indicatori "PERLAS", cu ajutorul caruia anual se fac planificari si calibrari ale activitatii financiare din fiecare CAR membra a FEDCAR. Acest intrument faciliteaza conducerea zilnica a activitatii, stabileste marimea necesara a efortului financiar al institutiei, cat si nivelul necesar al nivelului dobanzilor la imprumuturi, astfel incat activitatea CAR sa fie eficienta si membrii sai sa fie cat mai bine sprijiniti in satisfacerea nevoilor lor.

Ranking tool (Sistem de evaluare a bonitatii membrilor CAR)

Cu ajutorul acestui instrument se face o apreciere obiectiva a capacitatii financiare reale a membrilor CAR care solicita un imprumut, astfel incat marimea acestuia sa fie in concordanta cu puterea reala a fiecarui membru. Astfel CAR intelege sa-si sprijine membrii, sa vina in intampinarea dorintelor lor, fara sa-i indatoreze peste puterea lor reala.